Bankierzy.eu

Bo Twoje pieniądze są ważne...

Home

Strategie inwestowania – cz. 1. Inwestowanie w spółki, które wypłacają dywidendę


Obecnie na rynku polskim jest kilkadziesiąt spółek, które wypłacają dywidendę. Niestety jeszcze mniej (kilkanaście) jest spółek, które to robią co roku. Jedną ze strategii inwestowania na giełdzie jest gra pod dywidendę, jednak warunkiem takiej gry jest atrakcyjność wypłacanych dywidend. Aby grać i zarabiać na spółkach, które wypłacają dywidendę należy przestrzegać kilku zasad:

1.Wybierz firmę, która ma dobrą kondycję finansową
2. Sprawdź, czy branża, w której spółka działa, jest rozwojowa
3. Kup akcje, kiedy kurs spółki spadnie.
4. Zdecyduj się na długoterminową inwestycję - wtedy masz szansę na wysokie zyski
5. Wybieraj spółki, których dywidenda wynosi co najmniej 6 % (wartość dywidendy w stosunku do wartości akcji)
6. Sprawdź jak wygląda AT w momencie zakupu

Należy również pamiętać, że cena akcji spółki bardzo często rośnie od momentu podania komunikatu o wysokości dywidendy do dnia ustalania prawa do niej. Natomiast od dnia, kiedy akcje notowane są już bez prawa do dywidendy, kurs bardzo często spada przez jakiś czas.
W przypadku inwestowania w spółki pod dywidendę istnieją dwie główne strategie gry (i jest jeszcze trzecia alternatywna):
Gdy mamy stabilną sytuację na giełdzie
W stabilnej sytuacji giełdowej strategia inwestowania w dywidendę działa bardzo dobrze w ujęciu średnio- i długoterminowym. Zakłada się, że dużą dywidendę wypłacają spółki silne fundamentalnie o znacznych nadwyżkach kapitałowych. W tym przypadku kupowanie akcji w krótkim terminie tylko dla osiągnięcia dywidendowego zysku nie przynosi większych korzyści. Przyczynia się do tego między innymi podatek dochodowy (19%). Problemem mogą być również szerokie oczekiwania, co do wysokości wypłaty zysku przez spółkę. Krótko mówiąc nie ma elementu zaskoczenia, więc nie można liczyć na wyjątkowe wzrosty.

Gdy sytuacja na giełdzie jest niestabilna

W czasach, kiedy sytuacja na giełdach nie jest stabilna inwestowanie w dywidendę na krótki termin może okazać się dobrym podejściem. Informacja spółki o wypłacie dywidendy z zysku cieszyłaby się znacznym powodzeniem na długo przed przekazaniem gotówki inwestorom. To doprowadziłoby do wzrostu kursu i inwestor dywidendowy notowałby zyski. Niestety krótkoterminowe inwestowanie pod dywidendę obarczone jest stosunkowo sporym ryzykiem. Powodem większego ryzyka jest niestabilna sytuacja na giełdzie. Chodzi tu dokładnie o sytuację, kiedy spółka już zapowiedziała sporą dywidendę kurs wzrósł, a w wyniku pogorszenia się sytuacji na świecie spółka redukuje wielkość dywidendy. Taka informacja mogłaby wywołać przecenę akcji danej spółki o kilkanaście procent a co za tym idzie stratę.

•    Gra pod wypłatę dywidendy (strategia alternatywna – praktycznie w każdych warunkach)
Może warto się zastanowić nad inna strategią skoro spółki bardzo często rosną pod dywidendę w zasadzie do dnia odcięcia dywidendy i później przez jakiś czas spadają. Być może dobrym rozwiązaniem byłby zakup akcji i sprzedaż w dniu ustalania prawa do dywidendy.

Warto również pamiętać, że dywidenda nie zawsze jest wypłacana cyklicznie. Czasami bywa też tak, że jej wysokość rośnie lub maleje. Jednak, jeśli na rynku jest zdrowa i normalna sytuacja, to można doprowadzić do tego, że portfel zbudowany w oparciu o kalendarz dywidendowy powinien osiągać lepsze rezultaty od indeksów giełdowych. Jak również można doprowadzić do tego, że po pewnym czasie na rachunek będzie spływać dywidenda nie raz w roku czy raz w kwartale, ale codziennie. Oczywiście w przypadku spółek z GPW ze względu na małą ilość spółek wypłacających cyklicznie dywidendę jest to niestety nierealne.

Spółki, które płaca dywidendę praktycznie co rok (przykłady): Betacom, KGHM, Żywiec, TPSA

Przydatne linki:

http://mojeinwestycje.interia.pl/gie/narzedzia/dywidendy

Treść powyższego artykułu  jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów rozporządzenia ministra finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (DzU z 2005 r. nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszego komentarza