Bankierzy.eu

Bo Twoje pieniądze są ważne...

Korelacje par walutowych

Korelacje par walutowych cz.2

Korelację można wykorzystać do opracowania różnego rodzaju strategii na rynkach finansowych,

ale również bardzo dobrze nadaje się do dywersyfikacji portfela, gdzie wykorzystujemy jej brak, czyli szukamy np. takich sektorów, spółek, par walutowych, towarów żeby ich korelacja była bliska zeru.

Opracowując strategie do gry na rynku walutowym dobrze jest znać stopień skorelowania par walutowych, które wykorzystujemy. W takiej sytuacji ważne jest czy korelacja jest blisko wartości 1 czy nie, a mniejszą wagę będziemy przykładali do kierunku, czyli czy ta korelacja jest ujemna czy dodatnia.

Klasycznym przykładem korelacji na parach walutowych jest korelacja pomiędzy EUR/USD a USD/CHF i wynosi ona blisko –1.0, co świadczy o bardzo silnej korelacji ujemnej tych dwóch par (rysunek poniżej). Warto o tym pamiętać grając na forex’ie i wykorzystując te dwie pary w swojej strategii, aby nie grać na nich jednocześnie, ponieważ zwiększa to ryzyko podwójnej straty. Podsumowując zagranie pozycji krótkiej na parze EUR/USD jest prawie równoznaczne z zagraniem pozycji długiej na parze USD/CHF.

edek1w_korelacja_z_wskaznikiem

 

franek1w_korelacja


Bardzo dobrym przykładem dość silnej korelacji pomiędzy surowcami może być dodatnia korelacja złota i srebra (rysunki poniżej).

gold_1d_korelacja_z_wskaznikiem

siilver1d_korelacja_z_wskaznikiem


Kolejnym przykładem silnej korelacji tym razem pomiędzy parą walutową a surowcem może być ujemna korelacja ceny kontraktów na ropę z parą walutową USD/CAD. W poniższym przykładzie możemy zauważyć, iż wzrost cen ropy wykazuje ujemną korelację z parą walutową USD/CAD (dolar kanadyjski umacnia się w odpowiedzi na drożejące ceny ropy).

cad1dkorelacja_z_wskaznikiem

ropa1d_korelacja_z_wskaznikiem


Należy pamiętać, że korelacje nawet te najsilniejsze mogą ulegać zniekształceniu w przypadku występowania zjawisk, przyczyn, które nie występują normalnie na rynku. Najlepszym przykładem są wszelkiego rodzaju interwencje banków np. Narodowego banku Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii. Warto również pamiętać że korelacja nie musi oznaczać związku przyczynowo skutkowego. Dwie zależności mogą być idealnie skorelowane, ale może to być przypadek. Dlatego warto poszukać przyczyn silnej korelacji np. korelacja ropy i dolara. W tym wypadku przyczyną dość silnej korelacji jest to, że ropa denominowana jest w dolarach i tu jest związek przyczynowo skutkowy.