Bankierzy.eu

Bo Twoje pieniądze są ważne...

Informacje z rynku

Zapisy na akcje Tauronu - analiza argumentów za i przeciw

W odpowiedzi na pytania znajdujące się w komentarzach pod artykułem dotyczącym Taurona, chciałbym jeszcze raz przeanalizować sytuację, jaką mamy na tej spółce na kilka dni przed zakończeniem zapisów na akcje. Pragnę również zaznaczyć, że ewentualny zakup tej spółki traktuje czysto spekulacyjnie i jeżeli się na niego zdecyduję to mam zamiar sprzedać w ciągu kilku, kilkunastu dni od debiutu.

Wcześniejszy artykuł był napisany „na gorąco" w momencie, kiedy poznaliśmy maksymalną cenę emisji akcji dla inwestorów indywidualnych. Znaliśmy wtedy mniej informacji szczegółowych dotyczących tej spółki i argumenty za i przeciw były bardziej ogólnikowe. W tym momencie doszło kilka nowych szczegółów, pojawiły się również wyceny tej spółki przez różne domy maklerskie. Poprzedni artykuł, jaki napisałem, miał na celu przedstawienie w sposób skrótowy i syntetyczny argumentów za i przeciw. Ponieważ pojawił się pod nim zarzut dotyczący braku logiki tym razem postanowiłem omówić dodatkowo każdy punkt w kilku zdaniach, aby nie było problemów ze zrozumieniem moich intencji.

Jakie są argumenty za kupnem akcji:
• Jest to duża spółka energetyczna, druga co do wielkości w Polsce (Komentarz)
• Po debiucie na pewno wejdzie do wig-20 (Komentarz)
• Chęć zakupu akcji przez KGHM (Komentarz)
• Chęć przejęcia Tauronu wyraża Czeski koncern Energetyczny CEZ (Komentarz)
• Tak jak w przypadku PZU Państwu zależy żeby debiut Taurona się udał (Komentarz)
• Inwestorzy instytucjonalni mogą chcieć poczekać ze względu na możliwą wyższą cenę niż dla inwestorów indywidualnych (Komentarz)
• Jeżeli będzie kiepska sytuacja na giełdzie gotowy jest plan skupu akcji by kurs nie spadł poniżej ceny emisyjnej (Komentarz)
• Cena energii będzie rosła (Komentarz)
• Dla inwestorów długo terminowych przygotowany jest bonus w postaci zniżki na energię elektryczną od 5-15% (Komentarz)
• Przeznaczenie, co najmniej 30 % zysku na dywidendę (Komentarz)

Jakie są argumenty przeciw zakupowi akcji:
• Niezbyt dobra sytuacja makroekonomiczna na świecie (Komentarz)
• Wejście do wig-20 może nastąpić za kilka miesięcy, co jest argumentem negatywnym dla inwestorów krótkoterminowych (Komentarz)
• 12,4 % akcji posiadają obecni i byli pracownicy i mogą je sprzedać w dniu debiutu co może ograniczyć zyski. (Komentarz)
• Tauron czekają gigantyczne inwestycje na modernizację (Komentarz)

Podsumowanie:

Jak Państwo wiedzą Tauron nie jest jedyną spółką na polskiej giełdzie reprezentująca sektor energetyczny, dlatego też postanowiłem zebrać informacje i prognozy dotyczące Tauronu w porównaniu do swoich konkurentów.
Portal Money.pl dokonał wyceny Tauronu poprzez porównanie z dwiema polskimi spółkami energetycznymi: Eneą i PGE. W obliczeniach zostało uwzględnione dane finansowe z pięciu ostatnich kwartałów.

Wskaźniki i wycena akcji Tauronu


Enea

PGE

Średnia
(Enea i PGE)

Tauron

Wycena akcji Tauronu (zł)

C/P

0,86

1,34

1,10

0,64

10,89

C/Z

10,82

8,44

9,63

8,81

6,89

C/WK

0,83

1,12

0,98

0,76

8,08

Źródło: Money.pl

W obliczeniach zostały uwzględnione dane finansowe z pięciu ostatnich kwartałów. Wynika to z faktu, że spółka PGE nie opublikowała osobnego raportu za drugi kwartał 2009 roku. Mimo że nie jest to najczęściej stosowane rozwiązanie, portal money.pl uznał, że takie podejście z jednej strony pozwoli uwzględnić najnowsze dostępne dane, z drugiej natomiast strony wyeliminuje wszelkie jednorazowe zaburzenia wyników finansowych analizowanych spółek.
Jeszcze przed publikacją prospektu pojawiły się wyceny niektórych biur maklerskich:

• UniCredit: 0,86 - 1,03 zł
• AmerBrokers: 0,67 zł - 0,88 zł (komentarz)
• ING: 0,80 - 0,94 zł
• BRE: 0,92 - 0,94 zł
• PKO BP: 0,77 - 0,95 zł
• BOS: 0,82 - 1,09 zł
• Trigon: 0,81 - 1,04 zł
• Millennium 0,77 zł (komentarz)

Na koniec chciałbym przypomnieć, że możemy się zapisać na Maksymalnie 13500 akcji, które po scaleniu 1 do 9 staną się 1500 akcjami, których wartość będzie teoretycznie wynosiła 6,3 zł. Jest to bardzo ważne, ponieważ w prospekcie Tauronu zapisano, że każdy zapis, który zostanie złożony na akcje nie będące wielokrotnością dziewięciu, zostanie anulowany.

Ja osobiście również zapiszę się na zakup Akcji spółki Tauron jednak zrobię to dopiero w piątek po zamknięciu giełd, żeby mieć jasna sytuację. Uprzedzając pytanie za ile mam zamiar kupić akcji w tym momencie odpowiem, że będzie to zależeć od sytuacji jaka będzie na giełdzie. A poinformuję Państwa w komentarzu pod tym artykułem jak tylko dokonam zapisu.

Powyższy tekst stanowi wyraz osobistych opinii i poglądów autora i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych.