Bankierzy.eu

Bo Twoje pieniądze są ważne...

Kalkulatory

Kalkulator wartości pipsa dla par walutowych

Obliczanie wartości Pipsa


Przy użyciu tego Kalkulatora wartości pipsa możesz określić ile wynosi wartość jednego pipsa w walucie depozytowej (walucie twojego rachunku u brokera) praktycznie dla każdej pary walutowej na rynku Forex. Używaj tego kalkulatora w celu zarządzania wielkością swoich pozycji. W tym celu należy wypełnić poniższy formularz i nacisnąć przycisk "Oblicz"

Waluta depozytu (konta u brokera):
Para walutowa:

Wielkość zajmowanej pozycji, jednostki*:

Cena Ask (optional):
Wynik:
Wartość 1 pipsa w walucie depozytowej:

* 1 microlot - 1000 jednostek

1 minilot - 10 000 jednostek

1 lot - 100 000 jednostek